13th Floor, Globus Center, 609 Jafar Jabbarli Street office.azermds@gmail.com

PNÖ- Vaskulyar cərrahiyyə Dr House komandası