13th Floor, Globus Center, 609 Jafar Jabbarli Street office.azermds@gmail.com

Training

Təlim

Təşkilatımızın əsas hədəflərindən biri ölkəmizdə həyatını yalnız tibbin öyrənilməsinə deyil, həm də cinsi təhsilə, həmkarlarının təhsilinə, digər ölkələrin səhiyyəsini öyrənməyə, beynəlxalq araşdırmalara, ictimai sağlamlığa, insan hüquqları uğrunda mübarizəyə həsr etmiş həkimlər yetişdirməkdir.  Bundan əlavə təşkilatımız liderlik, ictimai vəkillik (advokasi) və ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə, tolerantlıq, anlayış və dürüstlük keyfiyyətlərinin aşılanmasına da önəm verir. Bütün bunlar təşkilatın "onurğa sütunu" sayəsində mümkün olur: Bacarıqların Artırılması (ingiliscə; Capacity Building)