13th Floor, Globus Center, 609 Jafar Jabbarli Street, AZ1065 office.azermds@gmail.com

Gender bərabərliyi nə deməkdir?

Müəllif: Nəzrin Cabbarlı

İnsan hüquqları ilə əlaqəli olan gender bərabərliyi cəmiyyətin bütün sahələrində,
eləcə də şəxsi həyatda kişi və qadına bərabər imkanların və iştirak hüququnun
verilməsidir. Bütün insan hüquqları kimi, gender bərabərliyinə görə də
mübarizə aparmaq, onu müdafiə etmək və rəğbətləndirmək lazımdır.
Qızlar və oğlanlar hər gün öz evlərində və icmalarında –mediada və onlara qayğı göstərən böyüklər arasında gender bərabərsizliyini görürlər.
  Əfsuslar olsun ki, bugün dünyanın müxtəlif yerində qadınlar və cinsi azlıqlar haqsızlığa, zorakılığa, şiddətə məruz qalırlar.  Gender bərabərliyi təkcə fundamental insan hüququ deyil, həm də dinc, firavan və davamlı dünya üçün zəruri təməldir.
 Son onilliklər ərzində müəyyən irəliləyişlər var: daha çox qız məktəbə gedir, daha az qız erkən nikaha məcbur edilir, daha çox qadın parlamentdə və rəhbər vəzifələrdə çalışır və gender bərabərliyini artırmaq üçün qanunlarda islahatlar aparılır.
 Bu nailiyyətlərə baxmayaraq, bir çox problemlər qalmaqdadır:  məktəblərdə bir çox qızlar seçdikləri təhsili davam etdirmək üçün oğlanlardan daha az dəstək alırlar. Bu, müxtəlif səbəblərə görə baş verir: Qızların təhlükəsizlik, gigiyena və sanitar tələbləri laqeyd qala bilər, bu da onların müntəzəm olaraq dərsə getməsinə mane ola bilər. Ayrı-seçkiliyə əsaslanan tədris təcrübələri və təhsil materialları da öyrənmə və bacarıqların inkişafında gender boşluqlarına səbəb olur. Nəticədə, 15-19 yaş arasında olan təxminən hər 4 qızdan 1-i nə işlə məşğuldur, nə də təhsil və ya təlim-tərbiyə ilə məşğul deyil – hər 10 oğlandan 1-i ilə müqayisədə. Bundan başqa ayrı-seçkilik qanunları və sosial normalar geniş yayılmaqdadır, qadınlar siyasi rəhbərliyin bütün səviyyələrində kifayət qədər təmsil olunmamaqda davam edir və 15-49 yaş arası hər 5 qadın və qızdan biri fiziki və ya cinsi zorakılığa məruz qaldığını bildirir. Bununla belə, erkən uşaqlıqda gender bərabərsizliyi kiçikdən başlayır. Qızların doğuş zamanı sağ qalma nisbətləri daha yüksəkdir, inkişaf yolunda daha çox olur və məktəbəqədər təhsildə iştirak etmək ehtimalı daha yüksəkdir. Orta məktəbi bitirənlər arasında qızlar məlumatların mövcud olduğu hər bir ölkədə oxumaqda oğlanları üstələyirlər.
Lakin yeniyetməliyin başlanğıcı qızların rifahına əhəmiyyətli maneələr yarada bilər. Gender normaları və ayrı-seçkilik onların arzuolunmaz hamiləlik, HİV və QİÇS və qida çatışmazlığı riskini artırır. Xüsusilə fövqəladə vəziyyətlərdə və menstruasiyanın tabu olaraq qaldığı yerlərdə qızlar sağlam və təhlükəsiz qalmaq üçün lazım olan məlumat və təchizatdan məhrumdurlar. Zərərli gender normaları ən yüksək səviyyədə davam etdirilir. Bəzi ölkələrdə onlar qızların hüquqlarını təmin etməyən və ya hətta onları pozan qanun və siyasətlərdə möhkəmlənirlər, məsələn, qadınların miras qalmasını məhdudlaşdıran qanunlar. Oğlanlar da gender normalarından əziyyət çəkirlər: Kişilik haqqında sosial anlayışlar uşaq əməyini, dəstə zorakılığını, məktəbdən qopmağı və silahlı qruplara cəlb olunmağı alovlandıra bilər.
Hələ də bərabər hüquqlardan məhrum olan böyük maneələrə baxmayaraq, qızlar öz ambisiyalarını məhdudlaşdırmaqdan imtina edirlər. 1995-ci ildə Pekin Bəyannaməsi və Fəaliyyət Platformasının imzalanmasından - gender bərabərliyi üçün ən əhatəli siyasət gündəliyi - dünyada qeyri-bərabər irəliləyiş müşahidə olunur.
Getdikcə daha çox qız məktəbə gedir və məktəbi bitirir, daha az uşaq isə özləri uşaq ikən evlənir və ya ana olur. Lakin ayrı-seçkilik və məhdudlaşdırıcı stereotiplər hələ də geniş yayılmışdır. Texnoloji dəyişikliklər və humanitar fövqəladə hallar da qızları yeni çağırışlarla qarşı-qarşıya qoyur, köhnə çağırışlar isə – zorakılıq, təşkilatlanmış qərəzlər, zəif öyrənmə və həyat imkanları – davam edir.
Buna görə də cəmiyyətin bütün təbəqələrindən olan qızlar bərabərsizliyə qarşı cəsarətlə səslərini ucaldırlar. Qızların rəhbərlik etdiyi hərəkatlar uşaq nikahını və qadın sünnətini dayandırır, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı tədbirlər tələb edir və elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat (STEM) sahələrində cığır açaraq qlobal dəyişikliyə səbəb olan güclərini təsdiqləyir.
Gender nədir?

Gender qadın və kişilərin cinsinə görə onlara aid edilən sosial cəhətdən qurulmuş gözləntilər, davranışlar və fəaliyyətlər toplusuna aiddir. Hər hansı bir gender rolu toplusu ilə bağlı sosial gözləntilər müəyyən sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni kontekstdən asılıdır və irq, etnik mənsubiyyət, sinif, cinsi oriyentasiya və yaş daxil olmaqla digər amillərdən təsirlənir. Gender rolları öyrənilir və müxtəlif insan cəmiyyətləri daxilində və arasında geniş şəkildə dəyişir və zamanla dəyişir.
Biz doğulduğumuz andan ictimailəşirik. Ailəmiz, məktəbimiz, iş yerimiz, media, yeni informasiya texnologiyaları və populyar mədəniyyətin böyük təsiri altında yaşadığımız cəmiyyətin gözlənilən normalarına uyğun olaraq necə davranacağımızı inkişaf etdiririk, böyüyürük və öyrənirik. Sosiallaşma bir qrup insanın funksional üzvlərinə çevrilmək üçün vacib bir prosesdir. Bununla belə, sosiallaşmamızın bir hissəsi olaraq aldığımız hər mesajı özümüzə və ya cəmiyyətə faydalı hesab etmək olmaz. Gender sosiallaşması oğlan və qızların istedad və maraqlarını tam potensiallarına qədər kəşf etmələrini məhdudlaşdıra bilər. Bundan əlavə, çox vaxt real olmayan və ziddiyyət təşkil edən gözləntilər daxili qarşıdurmalara, psixoloji problemlərə səbəb ola bilər və bu gözləntiləri qarşılamaq istəməmək və ya bacarmamaq başqaları tərəfindən müəyyən cəza formalarına səbəb ola bilər.
 Gender identifikasiyası insanların özlərini mənsub olduqlarını hiss etdikləri cinsə aiddir, bu cinsin doğulduğu zaman təyin edilmiş cinslə eyni ola və ya olmaya bilər. Bu, hər bir insanın dərindən hiss olunan daxili və fərdi cinsi təcrübəsinə istinad edir və şəxsi bədən hissini və geyim, danışıq və davranış kimi digər ifadələri əhatə edir.
 Transgender geniş bir şəxsiyyət və təcrübəni təsvir etmək üçün tez-tez istifadə olunan çətir terminidir; adətən doğulanda onlara təyin olunmuş cinsdən fərqli cinsi şəxsiyyətə malik olan şəxslərə və öz cinsi kimliyini doğum zamanı təyin olunmuş cinsdən fərqli şəkildə təsvir etmək istəyən insanlara aiddir. Transgender insanlar doğulduqları və doğuş zamanı onlar üçün qanuni olaraq qeydə alınmış fiziki cinsə görə cinsi ifadəsi və/yaxud gender kimliyi adi gözləntilərdən fərqli olan şəxslərdir.
 Cinsi oriyentasiya kişilərə, qadınlara və ya hər ikisinə emosional və cinsi cazibə modelini təsvir edir. Cinsi oriyentasiya gender kimliyi ilə əlaqəli deyil; məsələn, transseksual kişi başqa bir kişinin heteroseksual və ya gey ola biləcəyi kimi heteroseksual və ya gey ola bilər. Bununla belə, şəxsiyyətin bu iki aspekti tez-tez insanlar tərəfindən əlaqələndirilir və lezbiyan, gey, biseksual və transgender (LGBT) fərdlərə necə davranıldığına və qəbul edildiyinə təsir göstərir.